Aansprakelijkheid
Website RegioMeppel  besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data. RegioMeppel en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.


Auteursrecht
Alle informatie op de website zoals afbeeldingen, tekst, video-opnamen, vallen onder het auteursrecht van Persbureau Wever en de informatieverschaffers.

De bezoeker mag de informatie op deze website vrij gebruiken, voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, mits bronvermelding en mits er geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n). Neem bij twijfel contact op met redactie van RegioMeppel.


Wijzigingen 
De informatie op de website wordt met enige regelmaat aangevuld en/of aangepast. RegioMeppel behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

 

Cookie verklaring

Een cookie is een klein bestandje met alleen een (uniek) nummer. Het wordt op uw computer geplaatst als u onze site bezoekt. Het slaat geen persoonsgegevens op. RegioMeppel kan cookies niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te volgen.
 

Bezwaar tegen gebruik cookies
Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft tot gevolg dat u bepaalde producten niet via de website kunt betalen.
 

Cookies voor webstatistieken
RegioMeppel verzamelt statistische gegevens. Door deze gegevens te analyseren, kan de website beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies. Het gaat om de volgende gegevens:

  • het adres van uw internetprovider;
  • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina's u heeft bezocht.

 Meer informatie over cookies en het uitschakelen hiervan vindt u op de website van veiliginternetten.nl


Alle rechten zijn voorbehouden.